Product Center产品中心

环境监测显示屏温湿度PM2.5PM10
  • 使用环境: 室内
  • 品牌: 永升源
  • 型号: ysy
  • 显示屏尺寸: 0x0厘米 1x1厘米
  • 颜色分类: 非标定制
  • 手机屏幕颜色: 全彩
  • 适用对象: 室内
  • 显示方式: 静态显示


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

电 话
地 图
分 享
咨 询