Product Center产品中心

生产线管理看板 车间管理看板
  • 使用环境: 室内
  • 品牌: 永升源
  • 型号: YSY
  • 显示屏尺寸: 60x60厘米
  • 颜色分类: 红色
  • 手机屏幕颜色: 单色
  • 适用对象: 室内
  • 显示方式: 静态显示

 

 

 

 

 

 

 计划产量2_05.jpg

 

 计划产量2_06.jpg

 

 计划产量2_07.jpg

 

 计划产量2_10.jpg

 

 计划产量2_08.jpg

电 话
地 图
分 享
咨 询