Product Center产品中心

环境空气质量检测屏负氧离子温湿度
  • 使用环境: 室外
  • 品牌: 永升源
  • 型号: YSY
  • 显示屏尺寸: 102x86厘米
  • 颜色分类: 红色
  • 手机屏幕颜色: 单色
  • 适用对象: 室外
  • 显示方式: 静态显示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

电 话
地 图
分 享
咨 询