Product Center产品中心

天文时钟屏温湿度屏武警时钟
  • 手机屏幕颜色: 单色
  • 适用对象: 室内
  • 显示方式: 静态显示
  • 使用环境: 室内
  • 颜色分类: 红色
  • 品牌: 永升源
  • 型号: YSY
  • 显示屏尺寸: 60x40厘米


 

 

 

 

 

 

 
电 话
地 图
分 享
咨 询